Naar de hoofdinhoud gaan
Aantal
0

PRIVACYBELEID

Symply Pet Foods Limited is een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales met bedrijfsnummer 06863984 en gevestigd in Unit 2C, 10 Thomas Road, Wooburn Green, Buckinghamshire, HP10 0PE("Wij" "ons" "onze").

 

Inleiding

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Symply Pet Foods de informatie gebruikt en beschermt die u aan ons verstrekt bij de aankoop van onze goederen en diensten, met inbegrip van informatie die door u wordt verstrekt via onze websites www.symplypetfoods.co.ukwww.canagan.co.ukwww.piccolopetfood.co.uk, (de “Sites”). 

 

Definities gegevensbescherming

Vanaf 25 mei 2018 vallen gegevensbescherming en privacymaatregelen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679) en alle bijgewerkte of aanvullende wetgeving van tijd tot tijd ("Gegevensbeschermingswetgeving").

In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij, wanneer persoonsgegevens rechtstreeks aan ons worden verstrekt via de sites of andere middelen, een 'gegevensbeheerder' van dergelijke informatie. De reden hiervoor is dat wij uiteindelijk bepalen hoe persoonsgegevens worden behandeld door ons of onze onderaannemers, die onze 'gegevensverwerkers' zijn.

Als wij uw persoonlijke gegevens verwerken (dit betekent alle informatie die kan worden gebruikt om u te identificeren, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres), bent u een 'Betrokkene' en dit betekent dat u bepaalde rechten hebt onder de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot de manier waarop uw persoonlijke gegevens worden verwerkt.

 

Basis voor verzamelen

We kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen die we als volgt hebben gegroepeerd:

 • Identiteitsgegevens includes full name, username or similar identifier.
 • Contactgegevens includes billing address, delivery address, e-mail address and telephone numbers.
 • Financiële gegevens omvatten bankrekening- en betaalkaartgegevens.
 • Transactiegegevens omvatten gegevens over betalingen en transacties van en naar u en andere gegevens over producten en diensten die u bij ons hebt gekocht.
 • Gebruiksgegevensbijvoorbeeld wanneer een klant een inlogaccount aanmaakt, een vraag of verzoek indient via de websites en gegevens bevat over uw gebruik van onze diensten.
 • Marketing en communicatie omvat uw voorkeuren voor het ontvangen van marketing van ons.
 • Technische gegevens omvatten (IP-)adressen, uw inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de sites.

 

Als u geen persoonlijke gegevens verstrekt

Als we persoonsgegevens moeten verzamelen volgens de wet of volgens de voorwaarden van een contract dat we met u (of onze klant voor wie u optreedt) hebben en u verzuimt die persoonsgegevens te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, kunnen we het contract dat we hebben of proberen af te sluiten mogelijk niet uitvoeren. In dat geval kan het zijn dat we de diensten moeten annuleren, maar we zullen u daarvan op dat moment op de hoogte stellen. Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken.

 

Doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens zullen gebruiken

Hieronder vindt u een beschrijving van alle manieren waarop we van plan zijn uw persoonlijke gegevens te gebruiken en op welke rechtsgrondslagen we ons daarbij baseren.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens op meer dan één rechtsgrond kunnen verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw persoonsgegevens gebruiken. Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over de specifieke rechtsgrond waarop wij ons baseren om uw persoonsgegevens te verwerken als er meer dan één grond in de onderstaande tabel is opgenomen.

Doel/Activiteit

Type gegevens

Wettige grondslag voor verwerking inclusief grondslag van gerechtvaardigd belang

Om u als nieuwe klant te registreren en uw identiteit te verifiëren, bijv. wanneer u een van onze producten koopt of u aanmeldt voor lidmaatschappen (bijv. Fokkersclub)

(a) Identiteit

(b) Contact

Uitvoering van een contract

 

Om onze diensten te verwerken en te leveren, inclusief:

(a) Het beheren van betalingen, vergoedingen en kosten

(b) Geld dat aan ons verschuldigd is innen en terugvorderen

(c) Contact met u opnemen en corresponderen over de Services

(a) Identiteit

(b) Contact

(c) Financieel

(d) Transactie

 

Uitvoering van een contract

Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om schulden aan ons te innen)

Om de Sites te beheren en voor interne operaties, om ervoor te zorgen dat de Sites op de meest effectieve manier worden gepresenteerd en om de Sites veilig en beveiligd te houden.

Technisch

Gerechtvaardigde belangen

Om te reageren op vragen en inlichtingen

(a) Identiteit

(b) Contact

Legitieme belangen

Om marketing naar u uit te voeren, bijv. nieuwsbrieven en om uw lidmaatschappen te beheren.

(a) Identiteit

 

(b) Contact

Toestemming

 

Wijziging van doel

Symply Pet Foods zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij deze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Voor een uitleg over hoe de verwerking voor het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact opnemen met info@symplypetfoods.co.uk.

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we uitleggen op welke rechtsgrondslag we dit mogen doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, in overeenstemming met de bovenstaande regels, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

 

Hoe uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld

Symply Pet Foods kan genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens te delen met de hieronder genoemde partijen:

 • externe betalingsproviders zoals TrustPayments en Paypal Group;
 • koeriers- en leveringsbedrijven zoals DPD;
 • marketingbureaus zoals Mailchimp;
 • incassobureaus;
 • externe hostingprovider;
 • derden aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa kunnen verkopen, overdragen of samenvoegen. Ook kunnen we andere bedrijven overnemen of ermee fuseren. Als ons bedrijf verandert, kunnen de nieuwe eigenaars uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit Privacybeleid.

 

Hoe we persoonlijke gegevens opslaan

Alle persoonlijke gegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte ("EEA"), we geven uw persoonlijke gegevens niet door buiten de EEA.

 

Bewaren van persoonlijke gegevens

We bewaren je persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld en om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportageverplichtingen. Neem voor informatie over de bewaartermijnen van gegevens contact op met info@symplypetfoods.co.uk. 

 

Uw rechten

Onder bepaalde omstandigheden hebt u rechten op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze omvatten het recht om:

 • toegang te vragen tot uw persoonlijke gegevens;
 • correctie van uw persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • het wissen van uw persoonlijke gegevens aan te vragen;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • verzoek om overdracht van uw persoonlijke gegevens; en
 • right to withdraw consent.

het recht om uw toestemming in te trekken. Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u uw verzoek e-mailen naar: info@symplypetfoods.co.uk. 

 

Kinderen

De Sites zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen en wij zullen niet bewust persoonsgegevens verzamelen van personen jonger dan 16 jaar en zullen dergelijke gegevens onmiddellijk verwijderen wanneer dit later wordt vastgesteld.

 

Beveiliging van gegevens

Wij hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk verloren gaan, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze toegankelijk zijn, worden gewijzigd of openbaar worden gemaakt. Daarnaast beperken we de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, agenten, contractanten en andere derden die deze gegevens nodig hebben voor hun werk. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

 

Gebruik van cookies

Ga naar onze pagina met cookiebeleid voor meer informatie.

 

Denk aan de risico's wanneer u internet gebruikt

Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is en hebben redelijke en evenredige waarborgen en procedures om uw persoonlijke informatie te beschermen. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet garanderen en bent u als enige verantwoordelijk voor het geheim houden van wachtwoorden of andere accountinformatie.

 

Wijzigingen in dit Privacybeleid en uw plicht om ons van wijzigingen op de hoogte te stellen

Indien en wanneer nodig zullen wijzigingen in dit Privacybeleid hier worden gepubliceerd. Als de wijzigingen belangrijk zijn, kunnen we ook al onze geregistreerde gebruikers een e-mail sturen met de nieuwe gegevens, en waar dit wettelijk vereist is, zullen we uw toestemming vragen voor deze wijzigingen.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 24 mei 2018.

Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw persoonlijke gegevens veranderen tijdens uw relatie met ons.

 

Klachten

Als u een klacht wilt indienen over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens hebben opgeslagen, gebruikt of verwerkt, hebt u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij het Information Commissioner's Office (ICO), de toezichthoudende autoriteit in het Verenigd Koninkrijk voor gegevensbeschermingskwesties (www.ico.org.uk). We zouden het echter op prijs stellen als we de kans krijgen om uw problemen op te lossen voordat u contact opneemt met de ICO, dus neem in eerste instantie contact met ons op.

 

Vragen en contactgegevens

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met: hello@symplypetfoods.co.uk.